Predstavitev projektnih partnerjev projekta Poti

Pri Bike Centru Moravske Toplice na zunanjih panojih so predstavljeni tudi projektni partnerji projekta ter njihove pridobitve.

V projektu sodelujejo: TIC Moravske Toplice kot vodilni partner in projektni partnerji: PANON galerija vin / PANON gallery of wine, Društvo tabornikov Rod Veseli veter, Skupina Vrtovi panonski, z.o.o.Zelena točka, Medene Zgodbe, čebelarstvo, storitve, proizvodnja in trženje, Mojca Anzeljc s.p., Krajevna skupnost Ratkovci, Center za razvoj trajnostne družbe, z.o.o. – Naša bauta, Igor Camplin – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Tomaž Gregorec – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Ulična razstava – Poti skozi Moravske Toplice

Na zunajih panojih pred Bike Centrom Moravske Toplice so predstavljene tematske in evropske kulturne kolesarske poti in pešpoti, ki se vijejo skozi destinacijo Moravske Toplice in območje LAS GORIČKO.

Predstavljeni so tudi partnerji v projektu in njihove pridobitve.

Panoji – Pešpoti skozi Moravske Toplice in okolico

Panoji – Kolesarske poti skozi Moravske Toplice in okolico